Bruselskí zradcovia poza chrbát občanov EÚ pripravujú „Pakt o prisťahovalectve a azyle“.

29.04.2021

Na stránke zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (viď tu) sa o pakte píše, že "netreba podľahnúť zbytočnej panike, lebo ani najnovší návrh Európskej komisie v oblasti migrácie a azylu o ničom takom (ako kvóty) nehovorí". Nuž, pravda je taká, že nehovorí - kvóty totiž nazýva inými slovami.

Píše sa tam tiež: 

"Odmenou za fungujúce riadenie migrácie pre nás môžu byť mnohé výhody, ako hospodársky rast v pôvodných aj cieľových krajinách, ale aj kultúrna výmena, ktorá pomáha vytvárať mierové a prosperujúce prostredie - o čom svedčí aj samotný príklad EÚ." 

Páni propagandisti tu hádžu do koša s hnilými jablkami zopár jedlých a predávajú nám s úsmevom celý kôš ako recept na dokonalé zdravie...

A čo nám to teda vlastne nový pakt namiesto kvót ponúka? 

Je to zámerne podávané zamotane, aby nebola na prvý pohľad zrejmá podstata, ale zjednodušene: buď si migrantov zoberiete dobrovoľne, alebo budete musieť prevziať zodpovednosť za ich návrat. 

A ak sa vám to nepodarí, to je vaša vec, zostanú vám na krku...

 (Písali sme o tom napríklad tu).

Brusel hystericky tlačí na prijatie paktu, aby rozdelil migrantskú katastrofu zo západu aj na východ EÚ a naša otrocky probruselská a najmä proamerická vládna junta sa chystá (možno s výnimkou hnutia Sme rodina?) pakt podpísať. 

Politicko-mediálna mašinéria sa zúrivo usiluje nás presvedčiť, že veď nie je čoho sa báť, má predsa ísť o obohatenie. 

A že v žiadnom prípade nejde len o iné balenie pre kvóty na prerozdelenie nezvládnutej migračnej záplavy aj do východoeurópskych krajín. 

A že vlastne masová migrácia nie je nič hrozné. 

Ako to skutočne je, či ide o obohatenie alebo hrozbu, to dôkladne rozoberáme napríklad tu).

Ide to poza chrbát občanov, priznal to aj Kollár

Fakt, že migračný pakt sa pripravuje bez vedomia občanov EÚ, priznal už aj predseda parlamentu Boris Kollár. Ten odmietol prerozdeľovanie migrantov do jednotlivých krajín podľa počtu obyvateľov, či podľa výšky HDP, a v tej súvislosti objavil naozaj veľkú pravdu, že Brusel by prerozdeľovaním migrantov zasahoval do vnútorných záležitostí členských štátov.

Kollár upozornil aj na to, že pri predložení paktu sa spomínala potreba celospoločenskej diskusie na úrovni štátov aj občanov. Podľa neho sa však nič také nedeje, a to ani v ostatných krajinách EÚ.

"Máme dôvodné podozrenie, že sa táto migračná politika robí poza chrbát občanov Únie," tvrdí Kollár.

Samozrejme, to všetko popiera minister zahraničných vecí Ivan Korčok. 

Ten tvrdí, že nevie o tom, že by niekto v koalícii akceptoval povinné kvóty. 

A to je pravda - ibaže problém je v tom, že o kvótach sa už dávno nehovorí, teraz sa hovorí o pakte - a na ten sa časť koaličných strán teší, napriek tomu, že je to mechanizmus, ktorý prerozdeľovanie, čiže de facto kvóty predpokladá.

Inými slovami, ide tu o zákerný, potkaní spôsob ako primitívne oklamať európsku verejnosť a proti jej vôli jej nanútiť čosi, čo nechce. 

Kto azda takémuto tvrdému konštatovaniu neverí, môže sa bližšie pozrieť, aká debata v súvislosti s prijímaním paktu v Európe prebieha, viď link).

Ak sa Bruselu podarí presadiť túto agendu, európske národy a štáty, vrátane Slovenska, prídu o právo rozhodovať o tom, kto príde do ich krajiny žiť, čo v krátkom čase môže znamenať aj u nás vznik paralelných cudzích spoločenstiev s ich spôsobom života, náboženstvom a pravidlami - a perspektívne aj problémami, ktoré vidíme dnes v mestách ako Malmö, Marseille, Paríž a mnohých ďalších.

Ak s prijatím uvedeného "Paktu o prisťahovalectve a azyle" nesúhlasíte, petíciu proti tomu môžete podpísať napríklad tu.

Výzva francúzskych generálov prezidentovi Mactonovi na obranu pred islamizmom a dobyvateľmi

Systémové masmédiá sa snažia nás presvedčiť, že aktuálna migračná politika EÚ je presne to, čo Európania chcú a potrebujú. Čo si však o tom pôvodní Európania skutočne myslia, o tom čosi napovedá napríklad list, v ktorom asi dvadsať francúzskych generálov na dôchodku, sto vyšších dôstojníkov a viac ako tisíc ďalších príslušníkov armády vyzýva prezidenta Emmanuela Macrona, aby urýchlene začal konať proti rozkladu krajiny islamistami a bandami, ktoré menia krajinu na rozdrobené územie, kde na niektorých miestach už neplatí francúzska ústava a zákony.

Signatári listu, ktorého autorom je dôstojník Jean-Pierre Fabre-Bernadac, varujú, že "ak sa nič nepodnikne ... spôsobí to výbuch a vstup našich aktívnych spolubojovníkov do nebezpečnej misie ochrany našich civilizačných hodnôt a ochrany našich krajanov na našom vlastnom území"?

Čo chceli povedať vyslúžili francúzski generáli týmito naozaj nanajvýš varovnými slovami? Nie je to nič menej, než oznam vlastizradcom, ktorých systémová mediálna mašinéria, tak ako všade inde v Európe, aj vo Francúzsku (samozrejme, pri dodržaní pravidiel demokracie) dosadila do čela štátu, že ak okamžite neprestanú so svojou šialenou politikou, začne sa otvorený boj vlastencov za ochranu civilizačných hodnôt a národa na jeho vlastnom území, v ktorom budú tisíce obetí. V liste hrozbu aj otvorene pomenúvajú: je to výzva na obranu pred islamizmom a hordami neintegrovaných/neintegrovateľných dobyvateľov.

List vyslúžilých francúzskych generálov prezidentovi Macronovi

"Vážený pán prezident,

dámy a páni z vlády,

dámy a páni, poslanci parlamentu,

Situácia je vážna, Francúzsko je v ohrození, hrozí mu niekoľko smrteľných nebezpečenstiev. My, ktorí aj na dôchodku zostávame francúzskymi vojakmi, nemôžeme za súčasných okolností zostať ľahostajní k osudu našej krásnej krajiny.

Naše vlajky vo farbách trikolóry nie sú len kusmi látky; ony symbolizujú tradíciu tých, ktorí v priebehu vekov, bez ohľadu na farbu pleti či vieru slúžili Francúzsku a položili zaň život. Na týchto vlajkách nájdeme zlatými písmenami napísané "Česť a vlasť". Naša česť však dnes bude spočívať v tom, či zabránime rozkladu, ktorý ohrozuje našu vlasť.

- Je to rozklad, ktorý v podobe antirasizmu sleduje jediný cieľ: vytvoriť v našej zemi konflikty, ba dokonca nenávisť medzi komunitami. Dnes niektorí hovoria o rasizme, nacionalizme a teóriách dekolonizácie, ale práve rasová vojna je to, čo chcú prostredníctvom tejto rétoriky dosiahnuť títo nenávistní fanatici. Pohŕdajú našou krajinou, jej tradíciami, kultúrou a chcú vidieť, ako zanikne tým, že stratí svoju minulosť a históriu. Okľukou, cez sochy útočia na našu starobylú vojenskú a civilnú slávu spochybňovaním istôt, ktoré sú staré niekoľko storočí.

- Je to rozklad, ktorý spolu s islamizmom a bandami z predmestí vedie k odtrhávaniu jednotlivých častí územia spravovaných francúzskym národom a k ich transformácii na územia, kde vládnu dogmy, ktoré sú v rozpore s našou ústavou. Každý Francúz je však bez ohľadu na svoju vieru či nevieru všade vo Francúzsku doma; nemôže a nesmie existovať žiadne mesto ani štvrť, kde by neplatili zákony republiky.

- Je to rozklad, pretože nenávisť má prednosť pred bratstvom pri demonštráciách, na ktorých moc využíva políciu ako pomocných agentov a obetných baránkov tvárou v tvár voči Francúzom v žltých vestách, ktorí vyjadrujú svoje zúfalstvo. A medzitým infiltrovaní jedinci v kapucniach plienia podniky a ohrozujú tie isté policajné sily. Tieto policajné sily však aplikujú iba smernice, niekedy protichodné, ktoré ste prijali vy, vládcovia.

Nebezpečenstvá rastú, násilia každým dňom pribúda. Kto by pred desiatimi rokmi povedal, že sa raz bude môcť stať, že profesorovi odseknú hlavu pri východe z vysokej školy? A my, služobníci národa, ktorí sme aj na konci našej služby vlasti vždy pripravení sa obetovať, tak ako to vyžadovala naša vojenská služba, nemôžeme byť pri takýchto činoch pasívnymi divákmi.

Tí, ktorí vedú našu krajinu, takisto musia nevyhnutne nájsť odvahu potrebnú na likvidáciu týchto nebezpečenstiev. K tomu často stačí bez ostýchania uplatňovať existujúce zákony. Nezabudnite, že rovnako ako my, aj veľká väčšina našich spoluobčanov je rozhorčená vaším zbabelým a trestuhodným mlčaním.

Ako povedal belgický primas, kardinál Mercier: ,Keď je všade obozretnosť, nikde nie je odvaha.' Takže, dámy a páni, dosť bolo zdržovania, situácia je vážna, práce je strašne veľa; nestrácajte čas a vedzte, že sme pripravení podporovať politiky, ktoré budú brať do úvahy ochranu národa.

Na druhej strane, ak sa nič nepodnikne, laxnosť sa bude v spoločnosti neúprosne ďalej rozširovať, čo v konečnom dôsledku spôsobí výbuch a vstup našich aktívnych spolubojovníkov do nebezpečnej misie ochrany našich civilizačných hodnôt a ochrany našich krajanov na našom vlastnom území.

Vidíme, že už nie je čas otáľať, inak zajtra občianska vojna ukončí tento narastajúci chaos a úmrtia, za ktoré budete niesť zodpovednosť, sa budú rátať na tisíce."

Podpísaní generáli:

Generálporučík Christian PIQUEMAL (Cudzinecká légia), generálporučík Gilles BARRIE (pechota), divízny generál a bývalý vojenský guvernér Lille François GAUBERT, divízny generál Emmanuel de RICHOUFFTZ (pechota), divízny generál Michel JOSLIN DE NORAY (námorníctvo), brigádny generál André COUSTOU (pechota), brigádny generál Philippe DESROUSSEAUX de MEDRANO (železničné vojsko), brigádny generál Antoine MARTINEZ (letectvo), brigádny generál Daniel GROSMAIRE (letectvo), brigádny generál Robert JEANNEROD (kavaléria), brigádny generál Pierre Dominique AIGUEPERSE (pechota), brigádny generál Roland DUBOIS (ženijné vojsko), brigádny generál Dominique DELAWARDE (pechota), brigádny generál Jean Claude GROLIER (delostrelectvo), brigádny generál Norbert de CACQUERAY (generálne riaditeľstvo pre vyzbrojovanie), brigádny generál Roger PRIGENT (letectvo), brigádny generál Alfred LEBRETON (pozemné vojsko), generál vojenského zdravotníctva Guy DURAND (zdravotníctvo), generál Gérard BALASTRE (námorníctvo).

(originál článku vo francúzštine nájdete napríklad tu)


Zdroj