Čím více si budou všichni se všemi rovni, tím dříve naše kultura skončí a bude nahrazena kulturami jinými. A to bychom si měli všichni uvědomit.

06.07.2018 20:51
Nedávný návrh zákona o manželství homosexuálů logicky vyprovokoval v mediálním prostoru řadu emotivních polemik, tento článek se snaží o pragmatický náhled na celou věc.

Je nutno přiznat, že v otázce homosexuálních manželství a případné adopce dětí homosexuály se i v tolerantní společnosti objevují časté odmítavé hlasy. Viz níže argumenty k diskuzi.

Současné polemiky na toto téma lze shrnout zhruba takto:

Argumenty zastánců:

 • Nejsou racionální důvody pro tzv. „tradiční manželství muže a ženy“. Pokud někdo říká, že manželství homosexuálů není přirozené, nemá k tomu racionální důvody, a ignoruje pokrokový vývoj v řadě Evropských států, kde již manželství homosexuálů bylo povoleno.

 • Upírat homosexuálům možnost manželství je odpíráním základních lidských práv, je to diskriminace, je to tmářství, které nepatří do moderní doby.

 • Pokud mají být heterosexuální a homosexuální vztahy sobě rovné, musí mít také stejné šance uzavírat manželství, a také adoptovat děti. Pro dítě je lépe být adoptované a žít šťastně v homosexuální rodině, než nešťastně živořit v dětském domově.

 • Uzákoněním homosexuálního manželství přeci nijak nenarušíme existenci heterosexuálních manželství a rodin, nikomu tím neublížíme, naopak umožníme menšině plně se začlenit do společnosti, a netrpět diskriminací.

Argumenty odpůrců:

 • Manželství muže a ženy je posvátné a tradiční, naproti tomu manželství homosexuálů není přirozené, je to „proti přírodě“. Uzákoněním homosexuálního manželství dáváme signál mladé generaci, že homosexualita je vlastně něco naprosto normálního a přirozeného, což není.

 • Homosexuální manželé přeci nemůžou adoptovat děti, vychovají svým příkladem zase jenom homosexuála. A to není přirozené.

 • Homosexuálové mohou využít registrované partnerství. Odepíráním manželství nikdo homosexuály nediskriminuje, ať si dělají, co chtějí, prostě jen „svátost manželství“ je tradičně dána jenom muži a ženě, protože jen z tohoto svazku může vzejít další život, tedy být zplozeno dítě. A to je hlavním smyslem a náplní manželského svazku.

Uveďme nyní závažnou skutečnost - průměrná porodnost v celé Západní civilizaci je již několik desetiletí pod hranicí prosté reprodukce. Znamená to, že převážně bílá a převážně křesťanská západní civilizace vymírá, při zachování současné porodnosti klesne v průměru každých 100 let počet původních obyvatel na polovinu.

 

Graf demonstruje pokles porodnosti v zemích Západního světa (červeně, nyní kolem 1,7 dětí na ženu), spojený s nárůstem zaměstnanosti žen a poklesem počtu uzavíraných manželství. Za hranici prosté reprodukce se považují minimálně 2 děti na ženu.

Že je pokles porodnosti způsoben zejména emancipací žen a jejich vyšší zaměstnaností, o tom dnes již nikdo nepochybuje. Roli hraje rovněž vyšší životní úroveň – prostě dříve se žena musela vdát a být ekonomicky závislá na manželovi (sama se těžko uživila, navíc ji za to společnost morálně odsuzovala), nyní nemají ženy problém se uživit samy, a nikdo je za to neodsuzuje. Bohužel vše toto má za následek úbytek počtu manželství, úbytek rodin a úbytek dětí. Jinak řečeno – a to je třeba si otevřeně přiznat – rovná práva žen s muži, ve spojení s vysokou životní úrovní a s liberální tolerantní společností, vedou ke katastrofálnímu poklesu porodnosti a k vymírání naší současné společnosti.

Dále si ukažme, kam směřuje další vývoj:

 • V rámci „genderové revoluce“ nastupuje tvrdý boj proti tzv. genderovým stereotypům. Mateřství je vydáváno za genderový stereotyp, již od školek se v rámci školní výchovy postupně zakazuje prezentovat ženu jako matku.

 • V rámci boje proti homofobii začíná být již od školek ve školní výchově prezentován homosexuální vztah jako něco naprosto normálního a přirozeného, stejně jako heterosexuální vztah muže a ženy.

 • Nově je doporučováno i v rodinách vychovávat děti genderově neutrálně, aby si do budoucna mohly svobodně vybrat nejen své povolání, ale i své pohlaví a svoji sexuální orientaci.

 • S nadšením jsou vítána prohlášení nejrůznějších celebrit, pokud se veřejně přiznají k homosexuální orientaci.

 • S nadšením jsou vítána oznámení od žen, kdy si vzpomenou, že ten a ten muž jim tehdy a tehdy navrhl sex nebo měl na ně sexistické poznámky. Příslušný muž je pak většinou veřejně v přímém přenosu „popraven“, tj. většinou přichází o zaměstnání, svoji současnou rodinu, někdy i spáchá sebevraždu, ale to už nikoho nezajímá.

 • Je uzákoněna povinnost, že před každým sexuálním aktem musí mít muž od ženy jasný verbálně vyjádřený souhlas, že ona se sexem souhlasí. Kdykoliv žena později tvrdí, že souhlas nedala, má muž problém.

Psychologové nyní „s překvapením“ zjišťují, že mladí muži se neženou do seznamování se ženami, že stále méně párů zakládá rodiny, že stále větší část mladé generace dává před reálným životem přednost anonymním sociálním sítím, že muži preferují masturbaci u porna namísto skutečného vztahu se skutečnou ženou, že i dívky přestávají mít zájem o sex a o skutečný vztah se skutečným mužem, že přibývá mužů, kteří se bojí ženu i jen oslovit, aby nebyli obviněni ze sexuálního obtěžování, a že dramaticky přibývá homosexuálních párů (viz např.zde).

Prostě naše otevřená liberální společnost, v rámci plamenného boje za rovnost všech se všemi, dělá vše pro to, aby vymřela. Přitom jsou za tím dobré úmysly. Lze např. rozumět dobrému úmyslu, proč vychovávat děti genderově neutrálně – vždyť proč bychom měli dívky vychovávat „žensky“, co když některá z nich je odlišná a takovou stereotypní výchovou by trpěla? Proč jim předhazovat stereotyp tradičního manželství a mateřství, jen ať se samy svobodně rozhodnou jak se svým životem naloží! Proč jim předhazovat, že normální je vztah dívky s chlapcem, jen ať se samy rozhodnou, jaká je jejich sexuální orientace! Proč by v případě homosexuálního vztahu měly trpět v registrovaném partnerství, jen ať mají stejné právo na plnohodnotné manželství jako heterosexuálové!

Ano, jedné dívce ze sta tento přístup „otevře oči“ a pomůže jí uvědomit si všechny své možnosti, a stát se šťastnou manažerkou a bezdětnou lesbickou manželkou jiné ženy, namísto aby celý život trpěla v tradiční rodině s mužem a měla děti. Bohužel, dalších deset dívek ze sta (které by při tradiční výchově skončily šťastné v tradičním manželství s dětmi) to nahlodá v tom smyslu, že začnou váhat, zda opravdu tradiční manželství s dětmi je pro ně to pravé, zda heterosexuální vztah je opravdu pro ně to pravé, začnou proto různě experimentovat (aby „našly své skutečné místo v životě“), a nakonec skončí všelijak, jenom ne v rodině jako maminky s dětmi a manželem.

Uzákonění manželství homosexuálů bude tedy jen další střípek do celé této mozaiky. Posuzováno krátkodobě a izolovaně od dalších aspektů jde zase jen o jeden z dalších „dobrých“ úmyslů - vždyť proč by homosexuálové měli trpět v registrovaném partnerství, jen ať mají stejná práva jako tradiční rodiny. Vždyť to přeci nikomu neublíží, a přiblíží nás to k pokrokové západní Evropě. Bohužel nás to ale přiblíží k Evropě, jejíž původní obyvatelstvo vymírá, a je postupně nahrazováno příchozími z jiných civilizací a kultur (hlavně africké a islámské, viz třeba zde).

Je zřejmé, že chtít po homosexuálech, aby se dobrovolně vzdali svých snah o uzákonění homosexuálních manželství v zájmu budoucího vývoje celé naší kultury, to by bylo stejně pošetilé, jako žádat ženské aktivistky aby dobrovolně vzdaly svůj boj za rovná práva mužů a žen a začaly prosazovat tradiční rodinu s ženou coby matkou v domácnosti vychovávající své děti a starající se o manžela. Ano, každý má právo bojovat za svá práva, ale budoucí vývoj je evidentní – čím více si budou všichni se všemi rovni, tím dříve naše kultura skončí a bude nahrazena kulturami jinými (které práva žen a homosexuálů rozhodně nerespektují tak jako naše kultura současná). A to bychom si měli všichni uvědomit.

 

Diskusní téma: Čím více si budou všichni se všemi rovni, tím dříve naše kultura skončí a bude nahrazena kulturami jinými. A to bychom si měli všichni uvědomit.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek