My Čechové Moravané a Slezané, jako kdysi první v Evropě jsme se dokázali vzepřít na základě kázání mistra Jana Husa, který se nebál nazývat věci pravým jménem

17.06.2015 14:40

To, že občanská společnost v řadě zemí již pod tíhou arogance, hlouposti a ignoranství těch z vyšších pater vře, je dobře. I u nás si již uvědomuje stále více lidí, kam se Evropa řítí, byť to v televizi tak nevypadá. Pokud však společnost vře, ale zároveň nemá jasno, jak příčinu své naštvanosti napravit, hrozí obrovské nebezpečí, že se vše nakonec propadne ve vzájemné masakrování, teror a občanskou válku. Z tohoto důvodu jsem si dovolil sestavit koncept jednotlivých kroků, které je třeba udělat, aby bylo možno katastrofu, která se na  Evropu řítí ze všech stran, přijatelnými metodami ještě za v času zastavit.

Tento článek vznikl z diskuse pod článkem, který popisoval jak Itálie dnešních dnů vře. Vše odstartoval incident v milánském metru, kdy se dostal kontrolor jízdenek do kontaktu s cestujícími, kteří nejen že neměli jízdenku, ani doklady, ale vytáhli mačetu a usekli tomu kontrolorovi ruku!! V metru!

Tunisian migrants arrive in Italy

To, že občanská společnost v řadě zemí již pod tíhou arogance, hlouposti a ignoranství těch z vyšších pater vře je dobře. I u nás si již uvědomuje stále více lidí, kam se Evropa řítí, byť to v televizi tak nevypadá. Pokud však společnost vře, ale zároveň nemá jasno, jak příčinu své naštvanosti napravit, hrozí obrovské nebezpečí, že se vše nakonec propadne ve vzájemné masakrování, teror a občanskou válku. Z tohoto důvodu jsem si dovolil sestavit koncept jednotlivých kroků, které je třeba udělat, aby bylo možno katastrofu, která se na  Evropu řítí ze všech stran, přijatelnými metodami ještě za v času zastavit.

Podstatné je bezprostředně zahájit krok první, ale s tím, že chceme dosáhnou i kroku druhého, třetího až pátého. První krok je na nás všech Evropanech. Pokud se podaří, aby se dostatečný počet Čechů, Slováků, Maďarů, ale i Poláků, Rakušanů, Belgičanů…, zkrátka občanů všech států Evropy,  probudilo v dostatečné míře, stanou se silou, které se bude bát každý národní politik. Potom je naděje, že se i oni probudí a odváží, za každý svůj jednotlivý evropský stát Bruselu nekompromisně postavit. Všechny evropské vlády, pak společnými níže uvedenými kroky mohou dosáhnout nápravy tak, aby nám společný evropský domov zůstal, byl zdrojem prosperity a žilo se nám zde vzájemně šťastně. Čeho chceme dosáhnout a jakou cestou jít je níže popsáno. Nejprve však musíme našim politickým špičkám velmi razantně naznačit, že to my občané Evropy myslíme vážně a co od nich konkrétně chceme. Pak je to již na současných politicích. Ty však nesmíme pustit z velmi pečlivého dohledu, protože nápravu nebude možno sjednat ze dne na den a bude vyžadovat spoustu práce a osobní statečnosti.

Krok 1.: VZPOURA OBČANŮ: Ostrým protestem většinové občanské společnosti donutit politiky jednotlivých států (Bruselská svoloč, zejména Evropská komise, nikoli až tak Evropský parlament, co kope za Dolarové FED majitele co plně kontrolují USA jsou v tuto chvíli nepoužitelní) aby bezprostředně zasáhly, a to takto:

Krok 2.: ZASTAVENÍ POHROMY VALÍCÍ SE NA EVROPU Z JIHU
a. Policie a armády evropských států – pochytat všechny utečence co tady v EU již jsou.
b. Naložit do nákladového prostoru obřího kontejnerového trajektu.
c. Dovést k břehům Lybie a zde vysadit do nafukovacích člunů.
d. Armády pobřežních států za pomoci vojenské i finanční ostatních států Evropy – každou loď co se přiblíží s utečenci ke břehům Evropy vojensky obsadit. Posádku a pasažéry naložit viz bod „b.“ a provést s nimi bod „c.“. Vyklizenou pašeráckou loď poslat ke dnu.
e. Výše uvedené body opakovat do doby dokud pašeráci i jejich pasažéři nepochopí, že jim pšenka nepokvete a zůstanou pěkně doma.


Krok 3.: ZASTAVENÍ POHROMY ROZVRACEJÍCÍ ŘADU LET NAŠI SPOLEČNOST SKRZE V EVROPĚ PŮSOBÍCÍ PÁTÉ KOLONY – každá vláda každého evropského státu zreviduje na svém území působící nevládní organizace, kdy vydá nařízení, že tyto musí za svým názvem mít uvedeno, dle toho kdo je financuje „… cizí agent (název země která ji financuje)“ a to bez ohledu na to čím budou evropští komisaři jednotlivým státům vyhrožovat, potažmo čím budou vyhrožovat média, zejména agentury jako je centrála propagandy FED-sio-USA Reuters.

Krok 4.: ZBAVENÍ SE ZÁMOŘSKÉ PIJAVICE – Všechny evropské státy bezprostředně vystoupí z NATO, kdy současně každý stát ze svého území vypakuje US army. Evropské státy vytvoří nový Evropský obranný armádní pakt (stejně jako když se v minulosti spojily víceméně nepřátelské armády protestantů a katolíků aby zahnaly tehdy agresivního Turka od Vídně.)

Krok 5.: ZAHÁJENÍ NÁPRAVY OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI NA EVROPĚ VLASTNÍCH KŘESŤANSKÝCH HODNOTÁCH
a. Jednotlivé evropské vlády personálně nahradí všechny zaprodance placené z FEDu a všechny kované fanaticky pseudohumanity-politické korektosti-multi-kulti-buzi-pravdo-lásky za jednotlivce, kteří jsou schopni nazývat věci pravým jménem a racionální demokratické diskuse na těchto nejdůležitějších funkcích
- úředníci evropské komise
- vysoce postavení pedagogové školských systémů
- vysoce postavení soudci, prokuratura a policie
- vysoce posazené členy štábů jednotlivých armád
- vysoce postavené členy ministerstev kultury
b. nově dosazení vrcholní akademici humanitárních oborů škol zejména pedagogických, filosofických, kulturních a žurnalistických, ve spolupráci s tradičními evropskými křesťanskými církvemi zahájí práci na revizi výkladu naší evropské historie a na základě této vypracují schéma hodnotového systému, který vychází z antických a křesťanských kořenů v podobě, aby odpovídal současné moderní době. V tomto duchu je potom jejich úkolem šířit v naší občanské společnosti, ale zejména u nastupující mladých generací takové hodnoty, které jsou v souladu:
- jednak s obecnými přírodními zákony
- vychází z tradice již výše zmíněných historických kořenů naší kultury
c. Plně se otevřít spolupráci s našimi evropskými sousedy, zejména z východu a to na základě spravedlivých a rovných partnerských podmínek. Spolu s nalezením vhodných způsobů pomoci zejména USA-FED teroristy rozvráceným zemím blízkého východu a severní Afriky, tak aby se z nich staly zase prosperující země ze kterých nebude nikdo chtít někam utíkat, nebo se někomu mstít.
d. Pokud možno aktivně podpořit občanskou společnost v USA, aby dokázala něco podobného i ve vztahu ke svým současným asociálním vládcům!

TOTO JE V HRUBÝCH RYSECH CESTA, JAK ODVRÁTIT ZKÁZU, DO KTERÉ SE ŘÍTÍME A JAK PŘETVOŘIT SOUČASNOU EVROPSKOU UNII V JEDNOTNÝ VŠEM PROSPĚŠNÝ DOMOV.

Pro nevěřící, pro získání představy, jaké nehorázné tlaky jsou již dlouhá léta na naše politické představitele, jakož i celý svět, ze strany vládců USA realizovány, a aby si každý dovedl představit kdo, alespoň v minulých vládách, byl zřetelný jejich zaprodancem, kdo vším proplouval jako typický Švejk, kdo se naopak za naše zájmy snažil bojovat a k jakým kličkám byli někteří donuceni, aby nebyli ze svých postů ve velmi krátkém čase sesazeni a nahrazeni nějakým lépe vyhovujícím zřetelným zaprodancem, prosím vyslechněte slova Jana Kavana, který popisuje co USA předváděli, jak lhali, manipulovali, vydírali a vyhrožovali zástupcům ostatních států na půdě OSN v době kdy se chystaly podruhé napadnout Irák. Pan Kavan tam tehdy náš stát zastupoval ve funkci předsedy Valného shromáždění, tedy seděl přímo u toho!

https://www.mojevideo.sk/video/24139/ako_sa_schvalovala_invazia_do_iraku.html

(Ako sa schvaľovala invázia do Iraku
Rozpráva Jan Kavan, bývalý československý disident a emigrant vo Veľkej Británii, po 89 politik za Občianske fórum, vo vláde Miloša Zemana minister zahraničných vecí Česka (1998-2002), v rokoch 2002-2003 predseda Valného zhromaždenia OSN takže je priamy účastník udalosti ,,schvaľovania´´ invázie do Iraku cez OSN a prináša jedinečné svedectvo ako to všetko tragikomedicky prebiehalo. Ako povedal, bola to fraška (část byla fraška presnejšie). Video je vystrihnuté z diskusie ktorú organizoval Eduard Chmelár s časopisom Noveslovo k jeho nedávnej iniciatíve Zjednotení za mier. Diskusiu moderovala Gabriela Rothmeyerová. K ich iniciatíve sa môžte pridať sem: https://www.zjednotenizamier.sk/zjednoteni-za-mier/ )

Ještě doplním!

My Čechové Moravané a Slezané, jako kdysi první v Evropě jsme se dokázali vzepřít na základě kázání mistra Jana Husa, který se nebál nazývat věci pravým jménem, v té době do morku kostí již prohnilé a rozvrácené katolické církvi.

Jako kdysi nás občansky ničila prohnilá morálka vrcholných představitelů katolíků, kteří v té době ani nevěděli, kterého papeži by vlastně měli ctít, tak i dnes nás rozvrací Brusel skrze dosazené komisaře, kdy naprosto není zřetelné koho zájmy hájí, zda-li sionistických bankéřů, amerických korporátníků nebo jednotlivých evropských vlád-zájmových skupin.

Dějiny se opakují a jako tenkrát i nyní jsou u nás osobnosti, které svou vzdělaností a úrovní morálky dokážou nadchnout srdce jak věřících tak i ateistů. Právě v této těžké době se u nás v ČR našla osobnost, o které by se bez nadsázky dalo říci, že je novým Janem Husem. Stejně jako on je profesorem vysokého učení a stejně jako on je knězem katolické církve. Nyní však není proč kázat proti Papeži a kléru, ale proti Bruselským ničitelům Evropy. Tehdy bylo rozvraceno zejména české království, nyní je rozvracena celá Evropa.

Poslechněte slova profesora Petra Piťhy (pro netrpělivé uvádím, že úvod jeho kázání má obecnější rovinu, ale asi ve třetině jeho projevu to začne a rozhodně to není náboženská modlitbička). Opravdu to stojí za to.

Jako tenkrát, buďme i nyní my občané české kotliny první v Evropě, kteří se vzbouří zlu, buďme však nyní zejména inspirací ostatním národům Evropy, takovou, aby ale nyní nedošlo, jako tehdy, ke krvavým husitským válkám, ale aby se zmar zastavil dostatečně včas, opravdu v pravém slova smyslu humálně, demokraticky a v lásce, tak aby tato tři slova opět nabyla svého původního významu a aby nebyla pro již takřka celou občanskou společnost hlavními znaky pokrytectví – prakticky sprostou nadávkou.

ČAS BĚŽÍ, RUČIČKA SE BLÍŽÍ K DVANÁCTÉ!!!!

článek s informací o milánském incidentu: https://www.novarepublika.cz/2015/06/italie-zazila-opravdu-sok.html?showComment=1434385412459#c4148616549543308815

články s tématem související:
https://svobodnenoviny.eu/ta-valka-proti-nam-evropanum-se-vede-vice-prostredky-a-to-uz-pres-100-let/

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6153-usa-umisti-na-uzemi-eu-dalsi-tanky-obrnena-vozidla-a-tezkou-techniku

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Co-tam-sakra-ti-Americani-delaji-Potrebujeme-klacek-na-Putina-Zaoralek-knize-Belobradek-i-Okamura-o-rozmistovani-americkych-zbrani-v-Evrope-379724

 

Václav Kytička

Diskusní téma: My Čechové Moravané a Slezané, jako kdysi první v Evropě jsme se dokázali vzepřít na základě kázání mistra Jana Husa, který se nebál nazývat věci pravým jménem

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek