S kým na kůrovce?

07.06.2018 18:04

Kůrovcová kalamita propukla naplno. Uvažovalo se i o vyhlášení krizové situace. Co nejvíce vadí? Nejsou lidi. O málo placenou práci občané nemají zájem, každý kdo chce vydělávat a pracovat už si své pole působnosti našel. Zrodily se úvahy sehnat pracovní síly v zahraničí, snad na Ukrajině či kdesi na Balkáně. Zorganizovat takovou akci však trvá řadu měsíců a kůrovec nečeká. Díky příznivému počasí se úspěšně množí a stav se pomalu ale jistě stává neřešitelným. Odnesou to naše lesy, životní prostředí i národní hospodářství. Kalamitního dřeva bude tolik, že je nebude kde skladovat a nikdo je za slušnou cenu nekoupí.

Opravdu v Česku nejsou lidi?

Ale jsou.

Desetitisíce mladých v životě nepoznalo stabilní manuální práci, nemá žádnou kvalifikaci a nikomu, kromě příživnických neziskovek, to nevadí.

Řešení je jednoduché, ale vyžaduje politickou rozhodnost.

Stále ještě platí v naší republice branná povinnost. Když vlast zavolá, je povinností každého občana se zapojit. A kůrovcová kalamita je celonárodní neštěstí. V takové případě by bylo na místě vyhlásit pro nezaměstnanou mládež od 18 let , např. do 25, brannou povinnost, a povolat ji do armády. Tam by se mladí lidé pod přísným a náročným vedením velitelů a odborných instruktorů naučili nejen řádně pracovat a získat přiměřenou odměnu, ale měli by možnost se naučit lecjakým řemeslným dovednostem, které by mohli uplatnit v dalším životě.

Byla by to zároveň příležitost, jak si doplnit základní školní znalosti, naučit se řešit vzájemné spory civilizovanými způsoby. Mohli by získat finanční gramotnost, odolnost vůči klamavé reklamě, mediální manipulaci, gamblerství, schopnost řešit konflikty jinak než silou, těšit se spoluprací při dosahování společného cíle, vyšší počítačovou gramotnost atp.

Mezi nimi se zcela určitě najdou jedinci schopní získat neformální autoritu, velet a řídit ostatní při plnění zadaných úkolů.

Možná, že by se mezi nimi našlo i pár desítek takových, kteří by dokázali obstát v řidičských dovednostech a zmírnili krizi spočívající v nedostatku řidičů, zvládli ovládání stavebních strojů, naučili se jednoduchým pracím na zahradě umožňujícím rodině přežívat, naučili se chovat drobná domácí zvířata, či využívat a třídit použitelné materiály atp.

A co hlavně?

V krátké době by na řešení kůrovcové kalamity nastoupilo nejen několik set, ale možná i několik tisíc pracovních sil.

Docela mě udivuje, že na takovéto jednoduché, ale náročné řešení, kde najít a efektivně využít pracovní síly, nepřišel nikdo z politiků, lidí, které jsme zvolili, aby takovéto situace dokázali vyřešit.

 

Ivo Krieshofer

 

Q.S.

Jakákoliv samostatnost a posilování svébytnosti je u eurounijních globalizátorů a jejich domácích pohůnků zcela nežádoucí. Nesamostatná a závislá země bez obrany a účinných mechanismů záchrany v případě kofliktů a katastrof je naopak velmi žádoucí. Umožňuje to likvidaci stávajících národních států a jejich přeměnu v územní celky závislé na centru budovaného bruselského impéria. A naše armáda je vhodná pouze k intervencím v Africe a v Asii, které předtím naši "spojenci" přičinlivě rozvrátili a rozkutali. Nyní tam máme potlačovat "teroristy", čili domácí odboj. K tomu nám dopomáhej FED, CIA, Brusel, Rijád a Tel Aviv...

Diskusní téma: S kým na kůrovce?

Datum: 08.06.2018

Vložil: Roman

Titulek: nejsou lidi?

Ale jsou, zrušme řekněme 20 zbytečných úřadů (např. Zdravotnický ústav v Ostravě) a lidi budou...

Přidat nový příspěvek