Quintus Sertorius /120 př.n.l.-72 př. n. l./  byl římský voják a politik, který rozuměl zvířatům.

Narodil se kolem roku 120 př.n.l. Byl příbuzným Gaia Maria  a zároveň patřil k jeho nejlepším velitelům. Po Mariově smrti byl v roce  83 př.n.l.  ustanoven správcem celého Španělska, ale diktátor Lucius Cornelius Sulla  ho tohoto úřadu zbavil. Sertorius však ve Španělsku vyhlásil odtržení od Říma a ustavil vlastní "senát". Spoléhal především na místní obyvatelstvo, Římanům, kteří se k němu přidali, příliš nevěřil. Věděl ostatně proč.

Sertorius byl považován za vojenského génia té doby, což dokázal řadou vítězství nad římskými vojevůdci, včetně mladého  Pompeia Magna, kterého dvakrát porazil v letech 76 a 72 př. n. l. Pompeius pochopil, že Sertoria na bojišti neporazí, proto se rozhodl vypsat na jeho hlavu velkou odměnu. Obavy Sertoria se naplnily, byl zavražděn svým římským podvelitelem Marcusem Perpernou v roce 72 př. n. l.

 

Autor těchto stránek mu tímto webem vzdává hold.
 
 

Historie projektu

Projekt je reakce občana na pokřivené zrcadlo společnosti vytvářené na objednávku prostřednictvím bezskupulózní propagandy.