...zde na vás čekají pouze "fake news, hoaxy, dezinformace, konspirační teorie a kremelská propaganda"... Údajně...

Vstup na vlastní nebezpečí

Články a informace zde obsažené neznamenají automaticky názory autora webu.

Zdrojem vlády je, v rozporu s demokratickou ústavou, nikoli lid, ale emitent peněz, legálně olupující výrobce za pomoci emise. Zavedeno v Anglii a postupně v dalších zemích. Tak se bankovní systém ocitl v rukou lichvářů a byla jim odevzdána faktická moc nad státy, národy, jednotlivci.

 ČLÁNKY 

Krátké zprávy:

Vlády na celém světě se snaží ovládnout nový virus, který by mohl mít obrovský dopad na miliardy životů po celém světě.
Ten virus se nazývá PRAVDA! 

Pravda zní jako nenávist těm, kteří pravdu nenávidí!

Jsem ten, který se snaží říct hluchému, že mu hoří dům...  

V okamžiku, kdy budu mlčet, dohořel..

Q.S.

Spojme se do armády těch, kteří říkají pravdu! Jde o Duši lidstva!